Missiya və dəyərlər

Azmikroinvestin missiyası mikro, kiçik və orta bizneslərin inkişafına maliyyə dəstək verməkdir.

Azmikroinvestin dəyərləri peşəkarlılıq, şəffaflıq, ədalətlilik və çeviklikdir.