Mikro kredit

     Kreditin təyinatı Dövriyyə vəsaitlərinin artırılması və əsas vəsaitlərin alıması
     Kreditin müddəti 6-24 ay
     Kreditin məbləği 500-10 000 AZN/USD
     Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 19-21%
     Kreditin təminatı Zaminlik və ya Daşınmaz əmlakın girovu
     Borcalan və zaminlərin yaşı 20-65 yaş
     Ödəniş üsulu Annuitet (sabit) və ya Klassik (azalan məbləğ) qrafik üzrə
     Komissiya 3%
     FİFD- maksimum 25 %