Mikro kredit

     Kreditin təyinatıDövriyyə vəsaitlərinin artırılması və əsas vəsaitlərin alıması
     Kreditin müddəti6-24 ay
     Kreditin məbləği500-10 000 AZN/USD
     Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi19-21%
     Kreditin təminatıZaminlik və ya Daşınmaz əmlakın girovu
     Borcalan və zaminlərin yaşı20-65 yaş
     Ödəniş üsuluAnnuitet (sabit) və ya Klassik (azalan məbləğ) qrafik üzrə
     Komissiya3%
     FİFD- maksimum25 %