Kiçik və orta kreditlər

   Kreditin təyinatıDövriyyə vəsaitlərinin artırılması və əsas vəsaitlərin alıması
     Kreditin müddəti12-36 ay
     Kreditin məbləği10 000-50 000 AZN/USD
     Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi19-22%
     Kreditin təminatıDaşınmaz əmlakın girovu
     Ödəniş üsuluAnnuitet (sabit) və ya Klassik (azalan məbləğ) qrafik üzrə
     Komissiya3%
     FİFD- maksimum25 %