“AZMİKROİNVEST” BOKT AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏ ASSOSİASİYASININ (AMA) ÜZVÜ SEÇİLMİŞDİR

12.05.2015-ci il tarixdə “AzMikroİnvest” BOKT Azərbaycan MikroMaliyyə Assosiasiyasının (AMA) üzvü seçilmişdir. Həmin tarixdən etibarən Təşkilat rəhbərlik səviyyəsində AMA-nın təşkil etdiyi bütün tədbirlərin fəal iştirakçılarına çevrilmiş, eyni zamanda Təşkilatın əməkdaşlarının AMA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdə iştirakını təmin etmişdir. Bundan sonra da “AZMikroİnvest” BOKT AMA-nın fəal üzvü kimi bu istiqamətdə öz fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.